Ghis – Miert omlik össze a család, mint társadalmi rendszer?

Ghis válasza a kérdésre, hogy mi történik a családokban, kollektív szinten.

Egyetértesz? Hozzászólnál? Kérdeznél? Tedd meg lenn, a hozzászólás ablakban, és igyekszünk a kérdést eljuttatni Ghis-hez

This Post Has 2 Comments

 1. nyilas

  A családok felbomlásának időszerűtlensége természetesen nem jelenti a teljes önfeladás szükségességét a gyermekek irányában! A gyermekek státuszát kellene helyretenni a fejekben! A gyermek nem anyából és apából egy kotyvalék, hanem egy önálló tudat megtestesülése, aki nem véletlenül születik oda-ahova, hanem tudatosan. Nem véletlenül örököl egyes tulajdonságokat apjától, másokat anyjától, hanem tudatosan, feladatához illeszkedve. Nem olyan lesz mint valamely szülője, hanem amilyennek magát megtervezte. Nem idomítani kellene, hanem hagyni kibontakozni képességeit, hajlamait. Szüleinek kellene arra figyelniük, mire tanítja őket gyermekük, nem csupán fordítva! Sajnos mai társadalmi normáink nem ilyenek. A gyermek felnőtt életét azzal kell kezdje, hogy a szülők által belé ültetett hibás tudást lecserélje érvényes tudásra. Sajnos ez is a család felbomlása irányába mutat, de nem kellene, hogy így legyen! Más szempontból pedig teljesen természetes, hogy az ifjú ember saját felnőttségét szülei nélkül képzeli és éli.

 2. nyilas

  A család összeomlásának van egy negatív oka, a háttérhatalom szándéka. Ugyanakkor a család egy olyan szerveződés, amelynek történelmi szerepe a faj túlélésének biztosítása. Ez utóbbi funkció a nyugati civilizáció tagjai számára egyre súlytalanabbá válik, ez a család funkcionális szerepének megszűnésével a felbomlás irányába mutat. A női szerepek egyike (szándékosan nem rangsorolva!) a család összetartása, az összetartást erősítő tevékenységek gyakorlása. Ez a szerep a család kialakulásának időszakában a leghangsúlyosabb, a családtagok társadalmi integrációjának előrehaladtával viszont egyre problematikusabb. A hagyományos családanya modell szerint élő nők családösszetartó szándéka ütközik az utódok önálló élet iránti törekvésével és jó esetben kompromisszumos megoldás alakul ki, melyben a kecske is jóllakik? és a káposzta is? megmarad. Ez egy mérsékelten frusztrált állapotot eredményez. Talán egyszerűbb a helyzet akkor, ha van egy alkotó tevékenysége anyának a családon kívül, amely korábban ugyan elvonta a családjától, de a későbbiekben kiutat jelenthet a frusztrációból.
  Tehát a család összeomlása a nyugati társadalomban törvényszerű folyamat. Előremutatónak is nevezhetnénk, ha nem lenne az élet egyre nehezebb. Régen a gazdasági biztonságot is jelentette a nagy család. A közelmúltban a gazdasági biztonságot csak annyiban tapasztalhattuk meg, amennyi ahhoz kellett, hogy a családok felbomoljanak. Mihelyt ez megtörtént, a gazdasági biztonság erodálódni kezdett és kiderült, hogy (szélsőséges esetben) a nyugdíjas szülők sem, és az aktív korú gyermekek sem képesek önállóan fedezni megélhetésük költségeit. Vissza a nagycsaládhoz? Ez már nem fog menni! Ráadásul a családok felbomlásának folyamata olyan gazdasági folyamatok, kormányzati intézkedések közepette történt meg, amely folyamatok a vidék gazdasági szerepének csökkentését eredményezték. Ezért a családok felbomlását az érintettek joggal kapcsolhatják össze a falusi életforma megszüntetésére irányuló intézkedésekkel. A falusi életforma alternatívája a városi lét. A falusi élet a természettel való összhangot erősíti, a városi lét pedig elszakít a természettől. A falusi életmód másfajta gondolkodásmódot alakít ki mint a városi élet. Tehát lehet itt beszélni a családok felbomlásának szükségszerűségéről, de ez csak a városi életmód tükrében érvényes megállapítás! A falusi életmód továbbra is igényelné a nagycsaládos modell megvalósulását! Tehát kijelenthető, hogy itt a családok felbomlását nem magában kell nézni, hanem a városi vs. falusi életmód tükrében. Mert ami egyik esetben törvényszerű és előremutató az a másik esetben katasztrófa! Innentől kezdve a családok felbomlásának folyamatát megítélni világnézet kérdése! Annál is inkább így van ez, mert a család fogalmának értelmezéséhez spirituális szempontokat is figyelembe kell venni! Csak utalásképpen említem a családállítás módszerét, mely az élő és holt családtagok közti lelki-szellemi kapcsolatok feltárásával kezel olyan problémákat amelyek más módon nem orvosolhatók.
  „Mindannyian tudjuk, hogy családunk erősen hat az életünkre, ám nagyon keveset látunk abból, hogy hogyan. A családot közös lélek mozgatja, amely igen távoli családtagok sorsa közt is szoros kapcsolatot teremthet. Sok terhünket saját életünkben szedtük magunkra, ám egy másik részét a család vagy egyes tagjai iránti hűségből hordozzuk, anélkül, hogy sejtenénk.
  A Bert Hellinger német terapeuta által kidolgozott családfelállítás onnan kapta nevét, hogy a csoport tagjai a térben megjelenítik, „felállítják” az adott család viszonyait, mégpedig a valóság olyan mély rétegét, amely a hétköznapokban felfedhetetlen. A rátekintés a lélek valóságára egyúttal gyógyulást is hoz.” (http://hellingercsaladfelallitas.hu/)
  Ha csak erre a vonatkozásra gondolunk, máris látható, hogy a családok felbomlása a Hellinger féle módszerrel orvosolható problémákat egy réteggel mélyebbre helyezi, ezáltal kezelésük is nehezebbé válik. Következményként több lelkileg sérült egyede lesz a társadalomnak.
  A családok felbomlása közvetlen kapcsolatban van a népesség gazdasági kiszolgáltatottságával, annak növekedésével. A kiszolgáltatottság körülményei közt a családok felbomlása a társadalom ellenérzésébe ütközik, de amíg a kiszolgáltatottságát nem tudja megszüntetni, tehetetlen ellene! Spiritualis szempontból a család olyan TUDATOK MEGTESTESÜLÉSEINEK CSOPORTJA akiknek egymással a korábbi életeikben cselekedettek révén jelen életükben közös feladatuk van! A családok felbomlása ezt a karmikus feladatteljesítést nehezíti, illetve akadályozza, ezzel az egyén spirituális sorsát hátrányosan befolyásolja. Természetesen egy tisztultabb korban, melyben sem gazdasági kényszer, sem karmikus teher nem korlátoz, a családok felbomlása nem jelenthet problémát! Jelenleg még nem tartunk itt, ezért a családok felbomlásának propagálása nem szolgálja az egyén érdekeit!

Vélemény, hozzászólás?